Jogtár

– az OMVK alapszabálya (egységes szerkezetben a 2009. ápriilis 28-i módosításokkal)

– az 1997. XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról

– az OMVK Etikai Szabályzata

– 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet

-1996. évi LV. törvény

– 79 2004. (V. 4.) FVM rendelet – a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

43/2011.(V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer- higiéniai feltételeiről

– 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról

– 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

– Adománnyal, adományozással kapcsolatos szabályok

– A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről Korm.r.

– 1996. évi CLXXVI. törvény Szja 1 % felajánlása tv

– A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

– Tájékoztató a civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezési kötelezettségéről

–  A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

 

Fegyver

253/2004. Kormányrendelet a lőfegyverekről és lőszerekről

2004. évi XXIV. törvény lőfegyverekről és lőszerekről (hatályos 2010.02.15-től)

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

71/2011.(IV.28.) Kormrmányrendelet

 

Állami vadászvizsga

126/2013.(XII.17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról