Földtulajdonosi meghatalmazások 2016

Ismeretes, hogy a 2015. évi CLXXXIII. tv-el került módosításra az 1996. évi LV. tv. A Vhr. módosítása (14/2016.(III.2.) FM. r.) a Magyar Közlöny 2016. évi 28. számában jelent meg.

A módosított Vtv-ből ismertek a határidők, amelyek vázlatosan az alábbiak:

  • 2016. február 29-vel megszűnik a jelenlegi vadgazdálkodási üzemterv.
  • 2016. március 31-ig a vadászati hatóság 30 napra közzéteszi a vadászterület határára vonatkozó ajánlást
  • 2015. május 15-ig a közzétett ajánlásban megjelölt területhatáron belül a földtulajdonosok módosító javaslatot nyújthatnak be, amely vagy a határral kapcsolatos módosításra vonatkozik, vagy új vadászterület kialakítását célozhatja,
  • A vadászati hatóság a módosító javaslat befogadásáról 10 napon belül végzéssel dönt,
  • átfedés esetén a vadászati hatóság 2016. július 15-ig egyeztetést hív össze,
  • ezt követően a vadászati hatóság a vadászterület határára vonatkozó határozatát közzéteszi, és annak jogerőre emelkedése után hívható össze hirdetménnyel a megállapított vadászterület tulajdonosi közösségének első gyűlése, amelyet a földtulajdonosok 1/5-e kezdeményezhet.

A földtulajdonosi meghatalmazások arra szolgálnak, hogy annak alapján a meghatalmazott a felsorolt vadászati ügyekben eljárjon.

A meghatalmazásnak tehát meg kell felelnie a Ptk-nak, továbbá a vadászati jogszabályok speciális kívánalmainak.

A Vhr. 3. sz. melléklete tartalmazza a meghatalmazások kötelező adattartalmát. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazásoknak ezeket az adatokat tartalmazniuk kell, de többletelemeket is tartalmazhat, amennyiben azok nem jogszabályellenesek.

Lényeges, hogy a meghatalmazások kitöltve, az aláírásuk napjának keltezésével ellátva kerüljenek aláírásra.

A keltezés nélküli meghatalmazások ugyanis visszaélésre adhatnak alkalmat. Például, ha egy földtulajdonos dátum nélküli meghatalmazást ír alá 2016. február 5-én, majd ugyanez a földtulajdonos 2016. február 16-án ismét aláír egy másik meghatalmazást, ezúttal dátummal együtt, akkor eleve két meghatalmazás létezik, és mindkettőben szerepel, hogy a korábbi meghatalmazásait visszavonja a meghatalmazó. Aki turpis módon kíván eljárni, a földtulajdonosi gyűlés előtt a keltezés nélküli meghatalmazásra – a példán belül – utólag ráírja a 2016. március 2-i dátumot, amivel a meghatalmazó – gyakran tudtán kívül – visszavonja a dátummal ellátott 2016. február 16-i szabályos meghatalmazását, így a lényegében először dátum nélküli meghatalmazása – az utólagos felüldátumozás miatt – válik hatályossá. Ezt meg lehet támadni, és ebből számos bonyodalom adódhat. A meghatalmazást egyébként négyen (meghatalmazó, meghatalmazott, két tanú) írják alá, és vita esetén mind a négyüknek nyilatkozniuk kell majd arról, hogy a meghatalmazást kitöltött dátummal avagy anélkül írták alá. Kitöltetlen dátum esetén a meghatalmazó arról is nyilatkozik majd, hogy ez esetben miért írta alá a másik, dátummal ellátott meghatalmazást.

Éppen ezért a meghatalmazás szövegében célszerű kitérni ezekre a kérdésekre is.

Ha pedig a meghatalmazás nem felel meg a majdan megjelenő Vhr. előírásainak, akkor kérdéses, hogy azt ebből az okból lehet – e majd vitatni.

Többen felvetették, hogy melyik meghatalmazás mintát mikor célszerű használni. A válasz adott: ott, ahol többen pályáznak ugyanazon vadászterületre, és (bárhol is) felmerült az, hogy dátumozás nélküli meghatalmazást íratnak alá, akkor célszerű – a visszaélések elkerülése érdekében – a hosszabb szövegű és tartalmú meghatalmazást alkalmazni.

További kérdés volt, hogy a meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell-e írnia, mert több mintában a meghatalmazott aláírása hiányzik, és a Vhr. mintában sincs feltüntetve a meghatalmazott aláírása. Mivel a jognyilatkozat a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá, ezért a meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, mert ez egyben igazolja, hogy a meghatalmazott a meghatalmazásról tudomással bír és azt el is fogadja.

Szintén kérdés volt az is, hogy a meghatalmazás visszavonásig, avagy határozott ideig érvényes.

A hatályos Ptk. (2013. évi V. tv.) 6:15.§ (3) bekezdése szerint a meghatalmazás visszavonásig érvényes.

A Vhr. 3. sz. mellékletének 4. pontja ezzel összhangban van.

Jelenleg tehát nincs kötelező érvényű minta, csak kötelező adattartalmú minta van, és mindenki józan emberi ésszel eldöntheti, hogy melyik meghatalmazás mintát használja (a jelenleg ismert számos meghatalmazás minta) közül. A jogszabályok ismeretében a kiválasztás ódiumát a felsoroltak alapján mindenki maga vállalja, de a kötelező adattartalmat mindegyik meghatalmazásnak tartalmaznia kell.

Magyar Vadászok Egyesülete

 

Meghatalmazás kötelező adattartalma

Sematikus meghatalmazás-1

Sematikus meghatalmazás-2

1.sz. Melléklet Magánokirathamisitás

2. sz. Melléklet Zsebszerződések

3.sz. Melléklet A zsebszerződések ügyészi szemmel

4. sz. Melléklet Ptk. kivonat

Kategória: Hírek, aktualitások | Földtulajdonosi meghatalmazások 2016 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosulhat a fegyverekről szóló jogszabály

A Belügyminisztérium 2014. október 7-én tette közzé a kormány honlapján A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításának tervezetét.

A tervezet lehetővé teszi a vadászterületnek nem minősülő területen a természetvédelem alatt nem álló állatfajhoz tartozó állatok ártalmatlanná tételét a szükséges engedélyek birtokában.

A véleményezés végső határideje: 2014. október 15.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre lehet eljuttani.

A tervezet és indokolása itt olvasható: tervezet

Kategória: Hírek, aktualitások | Módosulhat a fegyverekről szóló jogszabály bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Megyei vadásznap Kunfehértó – 2014. szeptember 13.

A megyei vadásznap a korábbi évek megszokott programjaival kezdődik: 9 órától fogadás a VIP vendégek részére.

10 órától veszi kezdetét a hivatalos program: szarvasbika behozatala lovas kocsival, a vadászkamara kürtegyüttese részvételével, majd megnyitó, védnöki köszöntők, Hubertus mise, vadászati kitüntetések átadása, lövészeti verseny eredményhirdetése és díjainak átadása, új vadászok fogadalomtétele, végül ebéd. A délutánra tervezett programok is színesek.

A fő vadászati kitüntetésre javasoltak az alábbiak:

Kamara aranyérme: Kovács Zoltán

Magyar Vadászatért Érdemérem: Jobbágy András

Nimród Érdemérem: Besze László, Frittmann Péter, Gál József, Karhesz János, Nagy Béla

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Szabadszállási Bársony István Vt.

A Hubertus kereszt kitüntetéseit a vadásztársaságok javaslatai alapján adják át.

Kategória: Hírek, aktualitások | Megyei vadásznap Kunfehértó – 2014. szeptember 13. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva