Szerv. felépítés, tisztségviselők

Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete
2013. október 18-án megválasztott tisztségviselői és országos küldöttei

Elnök:

– Kara Miklós

 

Sportvadász alelnök:

– Dr. Szigethy Béla

 

Hivatásos vadász alelnök:

– Dudás Pál

 

Vezetőségi tagok:

– Gyenes Károly

– Paor József

 

Etikai Bizottság elnöke:

-Dr. Mészáros István titeli prépost

 

Etikai Bizottság sportvadász tagjai:

– Dr. Zakupszky János

– Pieczarka Lajos

 

Etikai Bizottság hivatásos vadász tagjai:

– Jobbágy András

– Tóth Attila

 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke:

– Farkas Tibor

 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság tagjai:

– Jakab Attila

– Kammermann Péter

– Pásztor Zoltán

– Samu Attila

 

Felügyelő Bizottság elnöke:

– Nagy Béla

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

– Besze László

– Tóth Ferenc

 

Sportvadász országos küldöttek (12 fő):

– Csordás József

– Domján Gergely

– Dr. Szigethy Béla

– Kammermann Péter

– Kastély Attila

– Krasnyánszki Gyula

– Miklós Károly

– Nagy Béla

– Paor József

– Pieczarka Lajos

– Rozsi József

– Ultsch Csaba

 

Hivatásos vadász országos küldöttek (6 fő):

– Dudás Pál

– Farkas Tibor

– Gyenes Károly

– Jobbágy András

– Kara Miklós

– Miskei Ferenc

 

Az Országos Magyar Vadászkamara szervezeti formája, célja, feladatai

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete.

A Kamara feladatait
– országos szervezete,
– valamint területi szervezetei útján látja el.

Az országos szervezet a Kamara

– országos képviseleti szervéből,
– az Elnökségből,
– a Felügyelő Bizottságból,
– az Országos Etikai Bizottságból,
– a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságból,
– a Jogi Bizottságból,
– a Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottságból,
– Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságból áll.

A Kamara célja

– a hivatásos és sportvadászok általános szakmai érdekeinek képviselete és védelme,
– közreműködés a vad védelmét, a vadgazdálkodás, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályok megalkotásában,
– a természetvédelem, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban tagjai útján – azok képzésének magas szintű biztosításával – az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztés,
– a vadászati hagyományok ápolása révén a vadászati kultúra megtartása és fejlesztése,
– annak biztosítása – szükség esetén etikai eljárás lefolytatásával -, hogy tagjai a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos előírásokat megtartsák,
– az etikus magatartás, a vadász etika, a vadvédelem fejlesztése és képviselete, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének elősegítése, a más érdekvédelmi és – civil szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása,
– a vadvédelem elősegítése és képviselete.

A Kamara feladatai

A vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő ügyekben a hivatásos- és sportvadászok általános szakmai érdekeinek védelme és képviselete, ennek keretében:

– előterjesztések, javaslatok készítése az illetékes állami, társadalmi és gazdasági szervek részére a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatban,
– előzetes véleményezési jog gyakorlása a vad védelmét, a vadgazdálkodást, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályokról,
– vélemény nyilvánítás és előterjesztések készítése a hivatásos vadászképzés, valamint a szakmai továbbképzés követelményeiről,
– vélemény nyilvánítás és előterjesztések, javaslatok készítése az állami vadászvizsga tartalmi feltételeinek kialakításához,
– meghatározza a hivatásos vadászok kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel feltételeit,

– képviselni és védeni a hivatásos és sportvadászok, valamint testületeinek és szervezeteinek tekintélyét és érdekeit, előmozdítani, hogy a hivatásos vadászok hivatásukból eredő jogaikat gyakorolhassák, ennek elősegítése érdekében a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzatának megalkotása,
– a vadász etikai szabályok megalkotásával és betartásának megkövetelésével biztosítani a vadásztársadalom és a vadászat tekintélyét,
– a vadászat egységes és kötelező szabályzatának kidolgozásával biztosítani a biztonságos és etikus vadászat feltételeit, az egységes vadászati rend kialakítását Magyarországon,
– gondoskodás az állami vadászvizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, az egész ország területén egységes és magas szintű követelmény-rendszer megteremtéséről,
– etikai eljárás lefolytatása a Kamara etikai szabályait megsértő tagjaival szemben,
– névjegyzék készítése a Kamara tagjairól, ennek naprakész, folyamatos vezetése, az illetékes állami szervek megkeresésére statisztikai adatszolgáltatás az adatvédelemmel kapcsolatos előírások betartása mellett,
– kiállítja és érvényesíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint a vadászjegyet és az egyéni lőjegyzéket, erről nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak,
– eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságoknál a jogosulatlanul vadászó, vagy a vadászat, vadgazdálkodás érdekeit sértő cselekményt elkövető tagjaival szemben,
– szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása más belföldi, illetve külföldi – vadászati, vadgazdálkodási feladatokat ellátó szervezettel, külföldi vadászati szervezetekben – esetleg tagsági viszony létesítése,
– vadászati, vadgazdálkodási tevékenység elismerésére kitüntetés alapítása, adományozása,
– kezdeményezés az illetékes állami szerveknél kitüntetés adományozására,
– tagjai részére a vadászat, vadgazdálkodás területén szakmai tanácsadás nyújtása,
– a magyar vadászati kultúra védelme, terjesztése és hagyományainak ápolása, melynek érdekében könyveket és egyéb kiadványokat szerkeszt, kiad, azokat tagjainak, a magyar vadászati kultúra iránt érdeklődőknek szervezetein keresztül terjeszt.
– a vadászkutyák tenyésztésének és alkalmazásának segítése.