Vadászvizsga

Kedves vadászvizsgára jelentkező!

A jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján állami vadászvizsgára az a 17. életévét betöltött természetes személy jelentkezhet, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik és magyar nyelven le tudja tenni a vizsgát.

Vizsgára a lakóhely szerint illetékes megyei vadászkamaránál, jelen esetben az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezeténél – 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5. – lehet írásban bejelentkezni, a jelentkezésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 név
 lakóhely (csak Bács-Kiskun megyei lehet)
 születési hely, idő
 anyja neve
 dátum
 aláírás

A vizsga díja 10.000 Ft, amelyet személyes jelentkezés esetén a helyszínen készpénzzel számla ellenében kell megfizetni, postai úton történő jelentkezés esetén csekket küldünk, amely befizetés után ugyancsak számlát állítunk ki.

Az állami vadászvizsga egy időpontban és helyen történik a rendőrségi fegyvervizsgával.

A jelentkezéskor az Országos Magyar Vadászkamara által kiadott tájékoztatót átadjuk a rendőrségi fegyvervizsga tételeivel együtt a jelentkezőnek, illetve eljuttatjuk a jelentkezőnek.

Egyenlőre nem kötelező a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam elvégzése, de igénybe vehető.

Egyéni felkészülés esetén a tájékoztatóban szereplő tananyagot kell beszerezni és azokból felkészülni.

A vizsga menete:

 Gyakorlati vizsga: golyós és sörétes fegyverrel való lövészet, sörétes és golyós fegyver szétszedés és összerakás. Golyó lövészetnél 50 méter, álló testhelyzet, 10 értékelt lövés, legalább 50 köregység találat. Sörét lövésnél korong lövészet, 25 lövésből, legalább 8 korongot kell eltalálni, maximum három lőállásról.
 Elméleti vizsga: általában egy héttel a gyakorlati vizsga után kerül rá sor. Tesztfeladat megoldás, 50 kérdésből, legalább 38-ra kell helyes választ adni. Akinek sikerült az vehet részt a szóbelin, ahol egy tételt kell húzni, amely hét kérdést tartalmaz, valamint egy borítékot 15 vadfaj fotójával – melyeket fel kell ismerni, tudni kell hogy védett, vagy vadászható faj-e, mi a vadászati idénye, trófeás vad esetén, milyen korosztályhoz tartozik, lőhető, vagy nem lőhető.
 A rendőrségi fegyvervizsga tételeiből kettő darabot kell húzni és az abban levő kérdésekre helyes válaszokat adni.

Ha mindegyik vizsgarész sikerült a vizsga napján kiadásra kerül az állami vadászvizsga bizonyítvány, amelyet a vizsgabizottság tagjai – a vadászkamara, a vadászati hatóság és a megyei rendőr-főkapitányság képviselői – írnak alá.

Ezen bizonyítvány birtokában akár a vizsga napján kiválthatják első vadászjegyűket a BKKM-i Vadászkamaránál. A vizsgabizonyítvány az érvényes állami vadászjegy és a háziorvos által igazolt orvosi alkalmassági, együttesen kellenek a lakóhely szerinti rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán a fegyvervásárlási engedély kiadásához. Ennek részleteiről a rendőrség ad tájékoztatást. Egyik előfeltétele a jogszabályban előírt fegyvertároló biztosítása. (Fémből készült fegyverszekrény biztonsági zárakkal ellátva, fegyverek és lőszerek külön tárolásának lehetőségével.)

Felkészüléshez szükséges a Vadásziskola című tankönyv, amelyhez érdemes beszerezni az állami vadászvizsga tesztkérdéseit -vadászboltokban kaphatóak-, a hatályos vadászati idények, amelyek tankönyvben nem szerepelnek, de minden vadász a vadászévkönyvben megkap, tőlünk is el lehet kérni. A rendőrségi fegyvervizsgára a 253/2004 (VIII.31.) kormányrendeletből lehet felkészülni. A vizsgatételeket a vizsgára jelentkezéskor átadjuk.

Letölthető vizsga jelentkezési lap pdf formátumban:

Jelentkezési lap